Need Help ?
Call: +977- 025560152

२०७६ सालमा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) कक्षा -१० मा सहभागि हुने विद्यार्थीहरुका लागि कक्षा ९ मा रजिष्ट्रेसन फाराम भर्ने/भराउने सम्वन्धि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७५।०६।२१