Need Help ?
Call: +977- 025560152
News Flash

माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (SEE) २०७३ सम्पन्न गर्ने गराउने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीको अनुरोध ।

प्रकाशित मिती:  २०७३।१२।०१

माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (SEE)  २०७३ सम्पन्न गर्ने गराउने सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सुनसरीको अनुरोध