Need Help ?
Call: +977- 025560152

२०७४ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० मा एक्जेम्टेड समुहको आवेदन फाराम भर्ने-भराउने र नियमित समुहको प्रयोगात्मक अंक सहित अन्य विवरण बुझाउने सम्वन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७४।०७।१२

२०७४ सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० मा एक्जेम्टेड समुहको आवेदन फाराम भर्ने-भराउने र नियमित समुहको प्रयोगात्मक  अंक सहित अन्य विवरण बुझाउने सम्वन्धि सूचना ।