Need Help ?
Call: +977- 025560152

२०७५ चैत्रमा सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा -१०) मा सहभागि हुने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने/भराउने सम्वन्धि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सूचना ।

प्रकाशित मिती:  २०७५।०६।२१