Need Help ?
Call: +977- 025560152

सुझाव सम्पर्क

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरी

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरी

 इनरुवा नपा  -७, सुनसरी

फोन नं- ०२५-५६०६७९

           -  ०२५ ५६०१५२

ईमेल-deosunsari@gmail.com

वेभसाईट-deosunsari.gov.np

सूचना अधिकारीः

उपजिशिअ श्री जयप्रसाद महत

ईमेलः deosunsari@gmail.com

मोवाईलः९८५२०३१९९२

अफिसः०२५ ५६०६७९

वेभ साइट अफडेटः सोममणि कोइराला

जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरी